-LEG 4-


Mitsubishi FR415 4WD-RS

C.Granjon-M.Imai-A.Martineau


Tuesday, January 7, 1997
NARA (MALI) - TIMBUKTU (MALI)Copyright 1996 by Mitsubishi Motors Corporation.