PAJERO SPORT

เลือกอุปกรณ์ตกแต่ง

GENUINE ACCESSORY

อุปกรณ์ตกแต่งแท้ ทุกรุ่นมีระยะเวลารับประกัน 3ปี นับจากติดตั้ง หรือ 60,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ,
ราคาที่แสดงยังไม่รวม ค่าแรง ค่าทำสี(หากมี) และค่าติดตั้ง ทั้งนี้โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.mitsubishi-motors.co.th/

สีรถยนต์ :

เลือกรุ่นรถ

GENUINE ACCESSORY

คำนวณราคา

ราคา

อ่านเพิ่มเติม

ภายนอก

ภายใน

PAJERO SPORT

เลือกอุปกรณ์ตกแต่ง

ภายนอก

ภายใน

 • facebook
 • instagram
 • youtube

หมุนแนวตั้งเพื่อดูเมนู

SPEC

PRICE

TRACK TAG

ACCESSORIES

- EXTERIOR

  - INTERIOR

   SELECTED

   - EXTERIOR

    - INTERIOR

     LAYER

     - ACCESSORY

     - BODY